Podpisanie dnia 11 października 2022r. porozumienia zakończyło spór zbiorowy, w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie. Po rokowaniach z Dyrekcją DPS,dalszą część rozmów przedstawiciele „Solidarności” prowadzili ze Starostą Szczycieńskim. W rozmowach uczestniczył też przedstawiciel Zarządu Regionu, dwóch członków Zarządu organizacji oraz dyrekcja DPS. Po konstruktywnych rozmowach podpisano porozumienie, na 600 złotych brutto od stycznia oraz 1000 złotych brutto nagrody listopadowej. To najwyższe podwyżki w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie do tej pory.✌️