DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

2018 - 2023

Józef Dziki

CZŁONEK KOMISJI KRAJOWEJ

Animex Foods Sp. z o.o. Morliny Ostróda

Wojciech Kowalski

CZŁONEK KOMISJI KRAJOWEJ

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego Olsztyn

Krzysztof Krzyżaniak

CZŁONEK KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Animex Foods Sp. z o.o. Morliny Ostróda

Robert Tracewski

Michelin Polska S.A.
Olsztyn