Na dzisiejszych obradach Zarządu Regionu podjęto kilka ważnych tematów związanych miedzy innymi, z atakami na chronionych działaczy związkowych w spółkach Ikea Industry Lubawa i Browar Braniewo.

Po odczytaniu protokołu z ostatnich obrad przez Sekretarza Z.R. Wojciecha Kowalskiego Przewodniczący Józef Dziki przedstawił program obchodów rocznicy stanu wojennego. W tym roku rocznicę uświetni projekcja 40 minutowego filmu stworzonego, z udziałem środków ministerialnych, z programu „Niepodległa” . Autorem filmu „Atak na Region” jest Zenon Złakowski , a będzie on wyświetlany w Urzędzie Wojewódzkim-będzie to jego premiera. Patronami medialnymi filmu są: Tygodnik Solidarność, TVP Historia, TVP 3 , Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska. Ponadto Jan Hernat przypomniał o zaproszeniu i uczestnictwie członków związku, w Głotowie,pod obeliskiem „Solidarności”

Kolega Witold Darski opisał działania Oddziału Bartoszyce , gdzie jako Przewodniczący planuje Pokaz Filmów Prawdziwych, wystawę Instytutu Pamięci Narodowej o stanie wojennym oraz występy artystyczne.

Ustalono również termin spotkania opłatkowego, na 19 grudnia.

Zarząd Regionu najszerzej zajął się tematem ataków na Przewodniczących organizacji zakładowych w Browarze Braniewo i Ikea Lubawa, gdzie doszło do zwolnień liderów związkowych. W Braniewie Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła przekroczenia prawa pracy. W tej sprawie toczy się postępowanie prokuratury ,w sprawie utrudniania działalności związkowej oraz sprawa sądowa o przywrócenie Przewodniczącego do pracy. Pracodawca mimo pism z Zarządu Regionu, Sekretariatu Spożywców i Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność” unika dialogu ze Związkiem. Po akcji mailowej zainicjowanej przez Region kilku Przewodniczących dostało zastraszające pisma, z kancelarii obsługującej firmę Van Pur. Zarząd Regionu wkrótce planuje pikietę pod siedzibą firmy, z pomocą Sekretariatu Spożywców, Sekcji i Regionu Elbląskiego. W tym temacie zwróciliśmy się do Krajowego Funduszu Strajkowego i Prezydium Komisji Krajowej.

W Ikei Lubawa pracodawca dąży do zwolnienia Przewodniczącego,na co zgodę wyrazili ostatnio lubawscy radni, gdyz kolega Darek jest radnym miasta Lubawa. Doszło wtedy do pikiety pod siedzibą firmy. Członkowie Zarządu Regionu proponowali pisemne protesty do ambasady Szwecji, Europejskiej Rady Zakładowej Ikea. W tej chwili Przewodniczący MKK w Ikea Michał Kukuła dąży do spotkania z władzami firmy, możliwe są szeroko zakrojone protesty struktur regionalnych i branżowych „Solidarności” w obronie Przewodniczącego.

Wojciech Kowalski opisał aktualne kwestie związane z wyborami w organizacjach,mamy w tym temacie już pierwsze zgłoszenia i terminy wyborów.

Poruszono problemy O.M. „Solidarności” Pracowników i Funkcjonariuszy Regionu Warmińsko-Mazurskiego i brak współpracy ze strony niektórych komendantów ze Związkiem.

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Krzyżaniak opisał negocjacje z Jego udziałem, w organizacji „S” w „Naprzód” Hospital, firmy zajmujacej się sprzątaniem w szpitalach w całej Polsce. Organizacja spotkała się z Dyrektorem, który reprezentuje sieć firm będących we władaniu firmy Rekeep. Wkrótce zarząd spółki ma odnieść się do postulatów związkowców, którzy zażądali podwyżek płac, dodatkowego wynagrodzenia za niedziele i święta oraz poprawy jakości ubrań służbowych.