W dniu dzisiejszym, w trakcie obrad Zarządu Regionu przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu, za II połowę 2022 roku i plan budżetu na I połowę 2023 roku,a także bilans zysków i strat. Podjęto uchwały, o pomocy kolegom bezprawnie zwolnionym z zakładów pracy, z funduszu szkalowanych,a także we współpracy z Fundacją Promocji Solidarności. Omówiono bieżące działania Prezydium Zarządu Regionu,działania w zakładach pracy, a także plan pielgrzymki naszego Regionu do Głotowa. Przewodniczący Komisji Wyborczej Wojciech Kowalski przedstawił też aktualne plany i wykonanie planu wyborów w organizacjach.Ustalono również datę Walnego Zebrania Delegatów Regionu na 29-30 czerwca 2023.