W dniu 9 marca 2022 roku odbyły się obrady Zarządu Regionu. W ich trakcie omówiono wykonanie budżetu za II półrocze 2021 r,projekt budżetu na I półrocze 2022 r.Podjęto również uchwały w temacie bilansu finansowego za ubiegły rok. Członkowie Komisji Krajowej, z ramienia naszego regionu przedstawili ustalenia, z ostatnich obrad Komisji Krajowej. Przedstawiono również bieżącą sytuację organizacji zakładowych oraz nowego organizatora związkowego. Podczas obrad miała miejsce miła uroczystość wręczenia medali, z okazji XLI rocznicy powstania NSZZ „Solidarność dla zasłużonych działaczy. Odznaczeni zostali: Anna Orczyc Musiałek, Robert Tracewski, Bogdan Grzybowski oraz wieloletni pracownik Zarządu Regionu Jerzy Klimaszewski.

Serdecznie gratulujemy !!! 🙂