Michał Wacław Powroźny, ur. 28 IX 1949 w Bielsku-Białej. Absolwent Politechniki Łódzkiej (1976).

1972-1975 pracownik Zakładu Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych PAN w Zabrzu, 1975-1984 kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska, następnie główny specjalista ds. prewencji ppoż. w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych.

W IX 1980 w „S”; organizator Komitetu Założycielskiego, od 16 X 1980 członek Zarządu Tymczasowego, od 25 XI 1980 wiceprzewodniczący KZ w OZOS, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek Prezydium ZR, początkowo p.o., następnie przewodniczący ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK; przedstawiciel OZOS w Sieci Organizacji Zakładowych „S”.

13 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w koszarach ZOMO w Gdańsku, 15 XII 1981 zwolniony; 20 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 27 III 1982 zwolniony. Kolporter, współpracownik pism podziemnych: „Biuletyn Informacyjny Solidarność”, „Solidarność Regionu Warmińsko-Mazurskiego”; 1984-1985 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom w mieszkaniu; w 1984 zwolniony z OZOS, od 1984 właściciel zakładu chemii gospodarczej.

Od 1999 sekretarz Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria. Od 2000 na emeryturze.