Po raz pierwszy od ostatniego, wyborczego KZD w Częstochowie w 2018 spotkali się Delegaci Związku z całej Polski. Podsumowano dotychczasowy przebieg działalności w trwającej kadencji władz „S”.