26.06.2014 r. w Centrum Konferencyjnym w Kortowie odbyło się XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” zwołane w związku z upływającą kadencją władz związkowych. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Delegaci wysłuchali sprawozdań : Zarządu Regionu, które przedstawił dotychczasowy Przewodniczący ZR Józef Dziki i Regionalnej Komisji Rewizyjnej, z którym zapoznał zebranych Przewodniczący RKR Janusz Domżalski.

Po dyskusji nad sprawozdaniami Delegaci podjęli uchwały m.in. dotyczące liczebności Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Postanowiono, że podobnie jak w mijającej kadencji w skład Zarządu Regionu wejdzie 21 osób, w skład RKR 7 osób, a liczbę członków Prezydium ZR określi na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Zarząd Regionu.

Na Przewodniczącego ZR wybrano ponownie Józefa Dzikiego, który miał aż pięciu konkurentów : Jana Maluchnika, Zbigniewa Małecia, Annę Niszczak, Jerzego Sosnowskiego i Krzysztofa Sucheckiego. Ostatecznie doszło do drugiej tury, w której dotychczasowy Przewodniczący pokonał 3 głosami K. Sucheckiego.

Do składu Zarządu Regionu na kadencję 2014 – 2018 zostali wybrani : Jarosław Borowik, Witold Darski, Henryk Domian, Jerzy Ewertowski, Teresa Grabowska, Bogdan Grzybowski, Jan Hernat, Andrzej Kalwiński, Bożena Kowalska, Wojciech Kowalski, Marek Litwiński, Bogumiła Łojewska, Piotr Łuński, Jan Majder, Anna Niszczak, Maria Pasek, Marek Przybysz, Krzysztof Suchecki, Lech Tarabuła i Aleksandra Wiśniewska.

Pełny skład nowo wybranych władz regionalnych uzupełniony o informacje o zakładach pracy z których pochodzą poszczególni działacze „S” jest dostępny w zakładce Władze Regionalne

W nowo powołanej Regionalnej Komisji Rewizyjnej znaleźli się : Janusz Domżalski, Leszek Grabowski, Joanna Piórkowska, Bożena Pokojska, Maria Stopkowska, Elżbieta Szydlik i Andrzej Wróbel.

Delegatami naszego Regionu na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” będą ( poza Józefem Dzikim – Przewodniczącym ZR ) : Jarosław Borowik, Henryk Domian, Wojciech Kowalski, Anna Niszczak i Krzysztof Suchecki.

Zebrani przyjęli ponadto dwa stanowiska w sprawie sytuacji w Poczcie Polskiej.

Gośćmi WZD byli m.in. : Bogdan Biś – Wiceprzewodniczący KK NSZZ „Solidarność” i Jan Fiodorowicz – Przewodniczący Regionu Elbląskiego. Z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej przebieg wyborczej części Zebrania nadzorował Waldemar Dubiński – Wiceprzewodniczący Regionu Mazowsze.