-„Wsparliśmy to, co przedstawiają rolnicy, ale do tego jest jeszcze kilkadziesiąt punktów, które są zagrożeniem dla naszej gospodarki. To jest przemysł wydobywczy, ale też przemysł motoryzacyjny, energia, gaz i transport”