(17.10.2017) W czasie posiedzenia Zarządu Regionu podjęto ważne decyzje dotyczące wyborów w zakładowych organizacjach związkowych NSZZ „S” na Warmii i Mazurach.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Komisję Krajową NSZZ „S” wybory w organizacjach zakładowych zaczną się 1 listopada 2017 r. i będą trwały do 31 marca 2018 r.

Podjęta zgodnie z kompetencjami udzielonymi przez KK władzom regionalnym uchwała ZR W-M pozwala na wcześniejsze ( od początku września ) rozpoczęcie wyborów w strukturach wewnątrzzakładowych ( np. organizacje wydziałowe, koła )

Nad przebiegiem wyborów w Regionie W-M czuwać będzie Regionalna Komisja Wyborcza w następującym składzie :

Henryk Domian ( członek KKW ), Jerzy Ewertowski ( członek KKW ), Ryszard Hanulak (Ełk), Zbigniew Kot, Wojciech Kowalski, Bogumiła Łojewska, Mirosław Mikołajczyk (Mrągowo), Anna Niszczak, Jerzy Pilimon, Donata Rejniak (Ostróda), Andrzej Wróbel (Szczytno), Mirosław Zduńczyk (Giżycko)

Decyzją ZR W-M przewodniczącym RKW został Wojciech Kowalski

Zarząd Regionu zdecydował, że klucz liczbowy wg. którego wybierani będą delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu W-M pozostanie bez zmian ( w stosunku do obowiązującego w obecnej kadencji ) :

  • liczba członków Związku przypadająca na każdy mandat delegata wynosi 100
  • minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 50

50 – 100 członków = jeden delegat

101 – 200 członków = dwóch delegatów

201 – 300 członków = trzech delegatów

itd.

  • liczba członków Związku przypadająca na każdy mandat elektora wynosi 10

10 – 19 członków = jeden elektor

20 – 29 członków = dwóch elektorów

30 – 39 członków = trzech elektorów

40 – 49 członków = czterech elektorów

informacja RKW