Delegaci największej organizacji „Solidarności” w powiecie ostródzkim i jednej z największych w Regionie,Animex Morliny wybrali dziś swoje władze.Na drugą kadencję Przewodniczącym wybrano Krzysztofa Potomskiego,komisja zakładowa nowej kadencji liczy 15 osób. Delegatami na WZD Regionu zostali Józef Dziki, Krzysztof Krzyżaniak i Krzysztof Potomski ,a na WZD Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oprócz wyżej wymienionych wybrano również Piotra Tykałowskiego. Z ramienia Regionu wybory nadzorował Sekretarz Z. R. Wojciech Kowalski. Gratulacje dla wybranych.