Dziś Warmińsko-Mazurska „Solidarność” obchodziła 43 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie,której przewodniczył ks. Jan Rosłan. Następnie poczty sztandarowe wraz z gośćmi przeszły na Plac Solidarności, gdzie po oficjalnych przemówieniach złożono kwiaty pod pomnikiem Wolności Ojczyzny. Gośćmi rocznicy byli m.in. Przewodniczący Regionu Elbląskiego Grzegorz Adamowicz, Zastępca Przewodniczącego Regionu Gdańskiego Roman Kuzimski wraz ze sztandarem MKZ,a także w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pełnomocnik Władysław Kałudziński, w imieniu Marszałka Województwa Małgorzata Gołębicka-Matusiak, Prezydenta Olsztyna Reprezentował Sekretarz Miasta Stanisław Gorczyca. Wśród obecnych gościliśmy wielu zasłużonych działaczy z dawnych lat i obecnie reprezentujących NSZZ „Solidarność”,a także poczty sztandarowe z całego województwa oraz służby mundurowe: Policję,Straż Pożarną ,Krajową Administrację Skarbową oraz instytucje państwowe.