W Olsztynie, Piszu oraz Ełku działacze „Solidarności upamiętnią ofiary tragicznych wydarzeń wybuchu stanu wojennego.