W uroczystościach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu. W Olsztynie ,w obchodach wojewódzkich byli to Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Krzyżaniak oraz Sekretarz Z R. Wojciech Kowalski, natomiast w Ostródzie Zarząd Regionu reprezentowali Przewodniczący Z R. Józef Dziki oraz Andrzej Michel z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Animex Foods. W Olsztynie obecny był również poczet sztandarowy Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania.