W 42 rocznicę wybuchu stanu wojennego uczciliśmy pamięć internowanych ,więzionych czy też zamordowanych przez władze komunistyczne. Oprócz wydarzeń zrealizowanych na Placu Solidarności część z nich odbyła się z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w Olsztynie. W LO oprócz Dyrektora IPN Karola Sacewicza o czasie stanu wojennego wypowiadał się Wojciech Ciesielski-legenda Warmińsko-Mazurskiej Solidarności. Na Placu Solidarności przemawiali Przewodniczący Józef Dziki,w imieniu Wojewody Piotra Opaczewskiego Dyrektor Agnieszka Warakomska Poczobutt,w imieniu Marszałka Województwa Bogdan Bartnicki członek Zarządu Województwa. Prezydenta Olsztyna reprezentował Paweł Micek Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Piękne patriotyczne pieśni wykonała młodzież olsztyńskich szkół: Wiktoria Maksymiuk oraz Alicja Mróz. Zebrani złożyli wieńce pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny na Placu Solidarności.