Dwudniowe szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Opracowała je i przedstawiła Maria Kościńska-trener Komisji Krajowej. Dużo w nim było ćwiczeń i analitycznej wiedzy, na tematy prowadzenia sporów zbiorowych przez mediacje, arbitraż i strajk. Maria przedstawiła meandry negocjacji, prowadzenia rokowań i sporów zbiorowych, a także strajków oraz prawodawstwo w tych tematach. Przede wszystkim ustawę o rozwiązywanie sporów zbiorowych.