W dniach 24-25 czerwca w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie dla Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz dla Zakładowych Komisji Rewizyjnych. Wiedzą w temacie kontroli działalności Zarządu Regionu,a także organizacji zakładowych dzieliła się Anna Kaurzel, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.