W dzisiejszych uroczystościach 232 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Olsztynie Zarząd Regionu reprezentowali Przewodniczący Józef Dziki, Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Krzyżaniak oraz Sekretarz Wojciech Kowalski. Ponadto „S” reprezentowały dwa sztandary,Z.R. na czele z Przewodniczącym Michelin Polska Robertem Tracewskim oraz Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania pod Przewodnictwem Elżbiety Szydlik-Przewodniczącej.