Olsztyn 4.05.2015

STANOWISKO 1/4/05/2015

Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „ Solidarność” w/s wyborów prezydenckich

Przed nami wybory prezydenckie – jedno z najważniejszych wydarzeń w demokratycznym państwie. Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” korzystając z prawa do oceny poszczególnych kandydatów zdecydowanie odrzuca model Polski kreowany i realizowany przez obecnie urzędującego Prezydenta RP.

Nie można akceptować kandydata, który posiadając konstytucyjne prawo do odmowy podpisania ustaw, bezkrytycznie zaakceptował wydłużenie wieku emerytalnego lekceważąc zdanie ponad dwóch milionów obywateli, którzy złożyli swoje podpisy pod wnioskiem o referendum w tej sprawie.

Podpisanie ustaw zatwierdzających niekorzystne dla pracowników zmiany w Kodeksie pracy dodatkowo utwierdza nas – związkowców – w sprzeciwie wobec tak sprawowanej prezydentury.

Zarządu Regionu W-M NSZZ „Solidarność”, jako reprezentacja ludzi pracy naszego regionu, opowiada się za wizją Polski dialogu społecznego, Polski z odbudowującej swój przemysł, dbającej o własność polskiej ziemi, Polski z aktywnie kreowaną polityką społeczną, ekonomiczną i prorodzinną. Wizją w której patriotyzm jest drogowskazem dla suwerenności naszego Kraju i jego pozycji w zjednoczonej Europie.

Uznajemy że kandydat na urząd Prezydenta RP – Andrzej Duda, mający taką wizję i prezentujący program najbardziej zbieżny z oczekiwaniami świata pracy zasługuje na nasze poparcie w wyborach prezydenckich.

informacja własna