W piątek,w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi „Solidarności” z terenu Olsztyna. Z ramienia Zarządu Regionu obecni byli Przewodniczący Józef Dziki, Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Krzyżaniak oraz Sekretarz Wojciech Kowalski. Gościem na spotkaniu był Okręgowy Inspektor Pracy Jarosław Kowalczyk. Oprócz bieżących spraw i współpracy Zarządu Regionu z Inspekcją Pracy omówiono przebieg manifestacji „MARSZ GODNOŚCI” ,która odbędzie się 17 listopada w Warszawie. Przewodniczący Józef Dziki zaapelował o mobilizację i obecność na niej jak największej liczby osób. Poruszono temat zmian w ordynacji wyborczej i kalendarz wyborów na kadencję 2023-2028r. Była też mowa o bieżących działaniach i problemach w regionie. Kolejne spotkania planowane są:

03.11.2022 w Giżycku

04.11.2022 w Lidzbarku Warmińskim

08.11.2022 Szczytno

10.11.2022 Ostróda

14.11.2022 Ełk.