Przewodniczący Zarządu Regionu rozpoczynają spotkania w Oddziałach w całym regionie, w tematach:

1.Informacje z działań Związku w Regionie i w Kraju.

2.Manifestacja 17 listopada w Warszawie-stan realizacji postulatów Związku przez rząd Zjednoczonej Prawicy i Prezydenta.

3.Rada Dialogu Społecznego w Regionie i w Kraju.

4.Informacje Organizacji Związkowych o sytuacji w zakładach pracy.

5.Wybory w Związku na kadencję 2023-2028r.

6.Sprawy różne,wolne wnioski