Spór zbiorowy w Animex Iława zakończony porozumieniem!!!

9 kwietnia podczas drugiej tury rozmów mediacyjnych , Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Animex Foods podpisała porozumienie z Pracodawcą kończące spór zbiorowy. Był to kolejny etap sporu zbiorowego, w którym uczestniczył mediator z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W imieniu Regionu w rozmowach uczestniczył Sekretarz Z.R. Wojciech Kowalski, a prawnie wspomagał Piotr Łuński-prawnik Z.R. W porozumieniu obu stron uzgodniono wprowadzenie comiesięcznej premii absencyjnej, podwyższenie płac zasadniczych. Do końca sierpnia strony uzgodnią też kwestię premii.

Cały proces negocjacji przebiegał spokojnie i merytorycznie z obydwu stron,dzięki czemu strony dość szybko doszły do porozumienia. Jednocześnie Organizacja na spotkaniach przygotowywała załogę do dalszych działań w ramach sporu.

Sukces Organizacji jest tym większy ,że jej zarząd w nowym składzie został wybrany rok temu. „Solidarność” domagała się przede wszystkim dorównania pensji do innych zakładów Spółki w Polsce. Gratulujemy!!!