13 maja 2017 członkowie NSZZ „Solidarność” z Regionu Warmińsko-Mazurskiego wzięli udział w uroczystościach w Głotowie. Zgodne opinie organizatorów i uczestników tego wydarzenia wskazują, że wola corocznego wspólnego pielgrzymowania Drogą Krzyżową do sanktuarium Kalwarii Warmińskiej stała się faktem ( zobacz fotorelację ).

Do Głotowa przyjechali związkowcy z całego Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Również z najbardziej odległych miejscowości. Poniżej poczet sztandarowy Oddziału Regionu W-M NSZZ „Solidarność” Ełku.