Po przeprowadzonych pod koniec września wyborach Regionalna Sekcja Służby Zdrowia rozpoczęła działalność w kadencji 2014-2018.

Sekcja Regionalna Służby Zdrowia skupia kilkanaście Organizacji Zakładowych działających w placówkach leczniczych w Regionie.

W wyniku tajnego głosowania Delegatów uczestniczących w WZD Sekcji Przewodniczącym Sekcji Regionalnej Służby Zdrowia został wybrany ponownie Bogdan Radziemski ( Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego / Olsztyn ). W skład Rady Sekcji weszli ponadto Grażyna Bojarska ( ZOZ Szczytno ) i Piotr Socha ( Szpital Pulmonologiczny / Olsztyn ). Do Komisji Rewizyjnej wybrano natomiast Jarosława Czaplickiego ( ZOZ Szczytno ), Marka Gadkowskiego ( Wojewódzki Szpital Specjalistyczny / Olsztyn) i Lucynę Muzyczuk ( ZOZ Węgorzewo ).

Zebrani jednogłośnie zdecydowali o przystąpieniu do Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i wybrali Przewodniczącego Bogdana Radziemskiego na Delegata na WZD Krajowej Sekcji.

9.10.2014r miało miejsce pierwsze w bieżącej kadencji, robocze spotkanie przedstawicieli zrzeszonych w Sekcji organizacji związkowych „S” z naszego Regionu. Omawiano m.in. :

  • problem skuteczności kontroli/interwencji PIP w placówkach służby zdrowia
  • współczynnik bezpieczeństwa ( liczba pracowników służby zdrowia przypadajaca na pacjenta )
  • możliwości wglądu w płace dyrektorów i menadżerów zatrudnionych w placówkach służby zdrowia podległych samorządowi wojewódzkiemu i lokalnemu
  • uaktualnienie kontaktów ( lista kontaktowa ) pomiędzy organizacjami związkowymi „S” z placówek służby zdrowia działającymi w Regionie W-M.

informacja własna