(8.07.2016) W czasie posiedzenia Sekcji planowano najbliższe działania na rzecz pracowników służby zdrowia, którzy dotąd bezskutecznie czekają na decyzje władz państowych, samorządu wojewódzkiego i dyrektorów placówek medycznych.

Zebrani podsumowali dotychczasowe starania Związku o relizację postulatów płacowych pracowników – większość członków NSZZ „Solidarność” w służbie zdrowia stanowi tzw. personel niemedyczny. Lekarze i pielęgniarki, które otrzymały podwyżki od poprzedniego Ministra Zdrowia bezprawnie odmawiającego udziału w rozmowach na tematy płacowe z naszym Związkiem, są nadal w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych grup zawodowych.

Regionalna Sekcja w najbliższym czasie ponowi bezpośrednie wystąpienie do obecnego Ministra Zdrowia w powyższej sprawie. Nadzieje pracowników związane ze zmianą Rządu na ekipę, wspieraną przy wyborach przez NSZZ „Solidarność” powinne doczekać się realizacji.

Sekcja przygotowuje także wystąpienie do władz wojewódzkich o aktualne i czytelne podawanie do wiadomości publicznej danych dot. sytuacji służby zdrowia na Warmii i Mazurach.

W czasie następnego posiedzenia Sekcji Regionalnej ( prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia br. ) ma dojść do podsumowania podejmowanych działań i ewentualnie do podjęcia decyzji o czynnej akcji protestacyjnej w Regionie.

Informacja własna