29 listopada br. powstała w naszym Regionie Organizacja Oddziałowa NSZZ „Solidarność” Jeronimo Martins Polska S.A. reprezentująca pracowników popularnej sieci handlowej Biedronka

Członkowie NSZZ „S” zatrudnieni w marketach „Biedronka” w Bartoszycach, Braniewie, Ełku, Giżycku, Kętrzynie,Olsztynie, Ostródzie i Węgorzewie nie mieli dotąd wspólnej struktury organizacyjnej.

Przedstawiciele Komisji Zakładowej JMP S.A. NSZZ „S” na czele z Przewodniczącym Piotrem Adamczakiem przy organizacyjnym wsparciu Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego doprowadzili do utworzenia Komisji Oddziałowej i przeprowadzili wybory władz związkowych.

W składzie sześcioosobowej Komisji Oddziałowej znaleźli się przedstawiciele pracowników zatrudnionych w Węgorzewie, Giżycku, Olsztynie i w Ostródzie.

Wybrano także troje delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów ogólnokrajowej organizacji związkowej. Obecnie ogólna liczba członków „S” w sklepach „Biedronka” w naszym Regionie wynosi kilkadziesiąt osób.

W czasie spotkania, poza sprawami organizacyjnymi i wyborczymi, omówiono wiele problemów aktualnie nurtujących pracowników m.in. kwestie związane z brakami etatowymi, systemem premiowania i zabezpieczeniem pracowników w czasie pandemii COVID-19