Dziś w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się spotkanie nowo powołanej Regionalnej Komisji Wyborczej, z Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Ewą Zydorek. Omówiono zmiany w Ordynacji Wyborczej,w której zmiany nastąpiły na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów w Zakopanem. Ewa odpowiadała na wszelkie wątpliwości i pytania związane z wyborami na kadencję 2023-2028.