W trakcie Walnego Zebrania Delegatów,które odbyło się w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wybrano Przewodniczącego Zarządu Regionu,którym na kolejną kadencję pozostał Józef Dziki. Dokonano również wyboru członków Zarząd Regionu i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,który odbędzie się w październiku w Spale. Niestety w trakcie trzech tur głosowania do Zarządu Regionu nie udało się wyłonić wszystkich kandydatów i pozostał nam w Zarządzie Regionu jeden wakat.

Członkami Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

Rafał Bielecki

Jarosław Borowik

Elżbieta Boś-Kamionka

Henryk Domian

Tadeusz Fatkowski

Sławomir Gałkowski

Jan Hernat

Michał Jasiński

Dariusz Kawka

Wojciech Kowalski

Rafał Krauze

Krzysztof Krzyżaniak

Anna Niszczak

Anna Orczyc-Musiałek

Krzysztof Potomski

Jarosław Rejner

Piotr Smoliński

Jolanta Stecyk

Robert Tracewski.

Komisję Rewizyjnej nowej kadencji stanowią:

Jarosław Kuziuta-Przewodniczący

Izaberla Kasprzyk-Cymańska

Marek Jurski

Dorota Łazicka

Anna Raduszewska

Bożena Reszka

Elżbieta Szydlik.

Delegaci na Krajowy Zjazd:

Henryk Domian

Wojciech Kowalski

Krzysztof Krzyżaniak

Robert Tracewski.

Przewodniczący Zarządu Regionu Józef Dziki wygrywając wybory na szefa Regionu automatycznie został członkiem Komisji Krajowej.