7 listopada 2020r., na zaproszenie Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół w Dobrym Mieście Przewodniczący Zarządu Regionu Józef Dziki uczestniczył, w IX Powiatowym Przeglądzie Twórczości Patriotycznej. Odbył się on w Auli im. Przemysława Gintrowskiego ZS w Dobrym Mieście. Wśród wielu gości z ramienia „Solidarności” gościem był również członek Zarządu Regionu Jan Hernat.