29.08.2014 br. wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie została przywrócona do pracy Przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Hotele Olsztyn Sp. zo.o.

Ogłoszony wyrok jest już prawomocny. Barbarze Żujewskiej – zwolnionej z pracy Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „S” w przedsiębiorstwie Hotele Olsztyn Sp. z o.o. poza tym korzystnym wyrokiem zasądzono także wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, natomiast Pracodawca został obciążony kosztami postępowania.

Obsługę prawną zapewnili naszej koleżance radcy Działu Prawnego ZR.

Informacja własna