(3.03.2019) Członkowie NSZZ Solidarność pracujący w sklepach sieci handlowej „Stokrotka” w Bartoszycach utworzyli Organizację Oddziałową.

W czterech bartoszyckich marketach „Stokrotka” mieliśmy łącznie blisko trzydziestu członków NSZZ Solidarność. Swoje związkowe deklaracje składali w Regionie Środkowo – Wschodnim NSZZ „S” ( Lublin ) w którym była zarejestrowana ich macierzysta organizacja zakładowa obejmująca swoim zasięgiem całą Polskę.

Zgodnie z wolą związkowców od pewnego czasu były podejmowane w naszym Regionie starania o utworzenie organizacji oddziałowej. Ostatecznie udało się w porozumieniu z Komisją Zakładową doprowadzić do zebrania członków Związku, którzy zdecydowali o utworzeniu Organizacji Oddziałowej i wybrali jej władze.

Przewodniczącą bartoszyckiej „oddziałówki” została Ewa Rykaczewska. W Komisji Oddziałowej znaleźli się także : Krystyna Joć i Filip Szyszko.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu W-M : Krzysztof Krzyżaniak i Wojciech Kowalski oraz Przewodniczący Oddziału Regionu W-M w Bartoszycach Witold Darski. Rozmawiano o aktualnej sytuacji pracowników w placówkach handlowych „Stokrotka” i możliwościach, które daje działanie Związku.

Informacja własna