Wśród pracowników „budżetówki” wciąż oczekujących na podwyżki wynagrodzeń są także pracownicy opieki społecznej. Chcą bronić swoich praw i skutecznie walczyć o godne wynagrodzenia. W ostatnich dniach w Domu Opieki Społecznej w Szczurkowie k/Sępopola zarejestrowana została kolejna Organizacja Związkowa NSZZ „S”.

Szczurkowo – dom dla kilkudziesięciu mieszkających tu podopiecznych

Sytuacja w DPS Szczurkowo była już przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy a nawet doczekała się zainteresowania mediów ogólnopolskich – była niedawno tematem telewizyjnego programu interwencyjnego Elżbiety Jaworowicz.

Konsultacje z prowadzącym kontrolę inspektorem oraz pokontrolne wnioski sformułowane przez PIP zmobilizowały pracowników do aktywnego działania w interesie własnym, zakładu pracy a w konsekwencji także w interesie podopiecznych DPS.

8.11.2019 br. zarejestrowana została w Regionie Warmińsko-Mazurskim Organizacja Zakładowa NSZZ „S” pracowników DPS Szczurkowo. Związkowcy chcą m.in. zweryfikowania sposobu dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Przed przystąpieniem do rozmów z kierownictwem placówki rozpoczęli już konsultacje z Działem Prawnym Zarządu Regionu W-M.

informacja własna