Trwające od jakiegoś czasu działania organizacyjne wspierające pracowników warmińsko-mazurskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyniosły dobre rezultaty. Utworzona w dniu wczorajszym (20.06.) Oddziałowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” liczy blisko sześdziesięciu członków.

Trwające od jakiegoś czasu działania organizacyjne wspierające pracowników warmińsko-mazurskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyniosły dobre rezultaty. Utworzona w dniu wczorajszym (20.06.2016) Oddziałowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” liczy blisko sześdziesięciu członków.

Agencja obejmuje zasięgiem działania obszar całego kraju. Poszczególne Okręgi najczęściej pokrywają się z terenami należącymi do województw. NSZZ „Solidrność” ma wśród pracowników ARiMR przeszło 1100 członków skupionych w organizacjach oddziałowych obejmmujących swoim zasięgiem dziesięć województw.

Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „S” ARiMR Robert Gibała (Region Rzeszowski) uważa utworzenie oddziałowych organizcji „S” na terenie całego kraju za sprawę podstawową dla skutecznej obrony praw pracowniczych.

Powstanie nowej organizacji związkowej poprzedziła blisko dwumiesięczna akcja informacyjna ( oparta o osobisty kontakt i rozmowy informacyjne z pracownikami Agencji ) prowadzona m.in. w Olsztynie, Ełku, Iławie, Gołdapi, Elblągu, Działdowie, Węgorzewie, Szczytnie, Braniewie, Bartoszycach, Lidzbarku W. i Kętrzynie.

W działaniach propagujących tworzenie organizacji zwiazkowej „S” wspomagali Region W-M doświadczeni organizatorzy z Działu Rozwoju Związku KK : Piotr Karpiarz i Ireneusz Pszczoła.

W wyniku dokonanych wyborów zdecydowano o składzie personalnym 7-osobowej Komisji Oddziałowej w skład której weszli przedstawiciele kilku powiatowych biur Agencji. Na czele Komisji Oddziałowej – jako jej Przewodniczący – stanął Dariusz Kamionka – pracownik biura ARiMR w Olsztynie.

Wybrano także naszych przedstawicieli na Walne Zebranie Delagatów Organizacji Zakładowej przewidywane na jesień br. Zostali nimi : Dariusz Kamionka (Olsztyn), Jolanta Piechocka (Braniewo) i Anna Szczęsna-Iwaniak (Elbląg)

Poza wyborami władz zebrani w siedzibie Regionu W-M członkowie „S” ARiMR z całego województwa dyskutowali na temat kwestii związanych z realizacją powszechnie oczekiwanych podwyżek płac, organizacji pracy i bieżących problemów w firmie.

informacja własna