W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Regionu. Podjęto w trakcie niego tematy:

1. VIII Pielgrzymki Regionu do Kalwarii w Głotowie,18 maja- z naszą Pielgrzymką wiąże się też sprowadzenie relikwii bł.ks. Jerzego Popiełuszki,(w związku z 40 rocznicą męczeńskiej śmierci naszego patrona)oraz bł.kard. Stefana Wyszyńskiego.W tym roku przypada też 130 rocznicą Kalwarii Warmińskiej w Głotowie. Ustalono kwestie organizacyjne i logistyczne

2. Przewodniczący Józef Dziki i Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Krzyżaniak przedstawili genezę obrad Komisji Krajowych ,które odbyły się w Spale 13-14.03 i zdalnie 26.03.2024 a także 18.04. ,a także sprawy organizacyjne manifestacji 10 maja w Warszawie i referendum w sprawie Zielonego Ładu.

3. Poruszono tematy bieżącej działalności w organizacjach zakładowych-wyborów w „S” w Szpitalu Wojewódzkim, podwyżki płac w Animex Iława po mediacjach po wszczęciu sporu zbiorowego przez „Solidarność”. Omówiono negocjacje w GHG Nidzica oraz ciężką sytuację Poczty Polskiej i planowane zwolnienia.

4. Organizator Tomasz Szadkowski przedstawił sprawozdanie z działań rozwojowych na terenie regionu.

Zarząd Regionu podjął uchwałę o wsparciu wniosku części delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w sprawie stwierdzenia nieważności „Uchwały Programowej”. Całość uchwały w galerii.