W trakcie 2 dnia obrad XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów wybrano ponownie Piotra Dudę na Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Delegaci wybrali również Komisję Krajową oraz Rewizyjną. Z naszych reprezentantów wybrano Krzysztofa Krzyżaniaka do Komisji Krajowej oraz Henryka Domiana do Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”. Wojciech Kowalski został wybrany do Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów. Członkami Komisji Krajowej są też Przewodniczący Regionów oraz Sekretariatów.