W imieniu Zarządu Regionu naszych zasłużonych, zmarłych działaczy upamiętnili członkowie Organizacji Terenowej NSZZ „Solidarność” . Szczególne podziękowania za pomoc należą się koledze Radosławowi Pawełko.