11 listopada przedstawiciele NSZZ „Solidarność” , w imieniu Zarządu Regionu wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości. Przewodniczący Józef Dziki, Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Krzyżaniak oraz Sekretarz Wojciech Kowalski wraz z pocztami sztandarowymi Zarządu Regionu oraz Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania reprezentowali „S” w Olsztynie, na obchodach wojewódzkich. W Ostródzie naszymi reprezentantami na obchodach byli Przewodniczący Oddziału Tomasz Witowski, Przewodniczący Animex Ostróda Krzysztof Potomski wraz z przsedstawicielem organizacji Andrzejem Michelem oraz Przewodniczący PWIK Ostróda Janusz Zdunkiewicz.

Na obchodach wojewódzkich, oprócz uroczystej mszy świętej,przejściu mieszkańców wraz z delegacjami na plac „Solidarności”,przemów organizatorów oraz składaniu wiązanek odbył się piknik wojskowy, pod patronatem Radia Olsztyn.