Nowa organizacja skupia obecnie osoby zatrudnione w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. 

Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej wybrany został st. asp. Rafał Bielecki z Oddziału Prewencji KWP. W składzie KM znaleźli się ponadto: st. sierż. Radosław Czaban, asp. Leszek Jacznik i st. sierż. Jarosław Nożyński.

Od kilku miesięcy do Regionu napływały sygnały o zamiarach zorganizowania się funkcjonariuszy i pracowników policji. Inicjatorzy powstania organizacji chcą aktywnie reprezentować członków Związku w sprawach pracowniczych m.in. dot. płac, funduszu socjalnego, BHP, awansu zawodowego i stosunków międzyludzkich.