Wielka manifestacja „Solidarności” i „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Warszawie. Było nas ponad 250 osób z Olsztyna, Ełku,

Ostródy , Bartoszyc , Szczytna ,Nidzicy, Kętrzyna , Iławy 😁✌️

#PreczzZielonymŁadem