Organizatorami konkursu są: Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje przedstawienie osobistych wspomnień z okresu obowiązywania stanu wojennego w Polsce, szczególnie z grudnia 1981 roku. Relacje powinny dotyczyć bezpośrednio kwestii związanych z szeroko ujętym, ówczesnym życiem codziennym na Warmii i Mazurach.

Prace zostaną podzielone na dwie kategorie: relacje pisemne oraz ustne. Relacje pisemne należy przesłać, w formie wydruku, pocztą tradycyjną na adres Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn lub mailowo w pliku o formacie doc.(lub tożsamym) na adres: marcelina.zaniewska@ip.olsztyn.pl.

Chęć podzielenia się historią mówioną należy zgłosić na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, na adres: marcelina.zaniewska@ip.olsztyn.pl.

Konkurs został ogłoszony 13 grudnia 2020 r. na profilu organizatorów w mediach społecznościowych pod adresem: www.facebook.com/InstytutKetrzynskiego.

Wspomnienia w formie pisemnej należy przesłać do 30 kwietnia 2021 roku, zgłoszenia dotyczące historii mówionych należy przesłać do dnia 28 lutego 2021 r.

Konkurs stanowi prawdopodobnie jedną z ostatnich okazji do pozyskania relacji i wspomnień zarówno świadków jak i uczestników ówczesnych wydarzeń.