Szanowni Państwo,                                                                                                                                                                                                                                           

     w związku z organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursem „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, proszę o rozkolportowanie informacji o konkursie wśród organizacji zakładowych oraz o ewentualne zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

     Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia.

     Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca, który zgłosi chęć udziału w konkursie lub zostanie zgłoszony m.in. przez organizację pracodawców, związek zawodowy oraz organizację społeczną działającą na rzecz ochrony pracy.

Pracodawcy są oceniani w 3 kategoriach:

    I kategoria – zakłady pracy do 49 zatrudnionych,

    II kategoria – zakłady od 50 do 249 zatrudnionych,

    III kategoria – zakłady powyżej 249 pracowników

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: I etap regionalny – na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy II etap ogólnokrajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy

     W załączeniu przesyłam regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami, który jest również dostępny na stronie Państwowej Inspekcji Pracy pod linkiem: https://olsztyn.pip.gov.pl/pl/f/v/252241/Regulamin%20i%20wniosek%20XXIX%20edycji%20konkursu%202022%20pdf.pdf 

     Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl poprzez złożenie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem, które stanowią załącznik do regulaminu konkursu.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 15 czerwca 2022 r.

    W przypadku wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, proszę o kontakt z Panią Agnieszką Dąbrowską – Bajorek, nr tel. (89) 5241 321, kom. 600-223-428 e-mail: agnieszka.dabrowska-bajorek@olsztyn.pip.gov.pl

Z poważaniem
Jarosław Kowlaczyk
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie