W dniu 1 grudnia odbyła się kolejna część warsztatów strategii rozwoju i organizowania EPSU. Z ramienia naszego Regionu wzięli w nich udział Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Krzyżaniak oraz Organizator związkowy Tomasz Szadkowski. W ramach kolejnej części omówiono strategie organizowania związków zawodowych:FORSA (Irlandia)-Orlagh Fawl oraz UNISON TBC (Wlk. Brytania)-Jack Hannam Pearson i Jack Youd . Omówiono przesłane przez uczestników strategie organizowania związków,a posumował je Greg Thomson -były dyrektor ds strategicznego organizowania związku UNISON.

Zespół EPSU są to struktury europejskie ,które zajmują się i zrzeszają związki zawodowe w służbach publicznych. EPSU nastawione jest na długofalową współpracę w rekrutacji i organizowania związków zawodowych w formie programów edukacyjnych ,warsztatów i konsultacji. Do tej pory 50 organizacji z całej Europy opracowało i wdraża strategie rozwoju w ramach współpracy z EPSU.