Do wszystkich Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego:

W związku z trwającym pogotowiem strajkowym i brakiem rozmów z Rządem w sprawie postulatów przedstawionych przez trzy centrale związkowe Prezydium Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”zobowiązuje Organizacje Związkowe każdego szczebla do przygotowywania swoich przedstawicieli do udziału w proteście w dniu 19.02.2015 r. Będą to blokady węzłów kolejowych w makroregionach. Region Warmińsko-Mazurski należy do makroregionu północnego.

Miejsce zbiórki i wyjazdu – spod siedziby ZR przy ul. Głowackiego 28 w Olsztynie.

Wszystkich szczegółów nie będziemy przedwcześnie podawać – proszę o wytypowanie i umożliwienie (poprzez oddelegowanie, godziny związkowe, urlopy na żądanie itp.) członkom swojej Organizacji wzięcia udziału w proteście. Jest to nasz obowiązek statutowy i z tego obowiązku wszyscy będziemy oceniani i rozliczani.

Uczestników protestu proszę zgłaszać do sekretariatu ZR w Olsztynie do dnia 18.02. br. pod nr telefonu 89 5272202.

Kolejny komunikat zawierajacy bliższe szczegóły prześlemy w następnym terminie.

Ze związkowym pozdrowieniem
Przewodniczący Zarządu Regionu W-M NSZZ „Solidarność”
Józef Dziki