Spór zbiorowy w Animex Foods w Iławie zakończony!!!

Spór zbiorowy w Animex Iława zakończony porozumieniem!!! 9 kwietnia podczas drugiej tury rozmów mediacyjnych , Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Animex Foods podpisała porozumienie z Pracodawcą kończące spór zbiorowy. Był to kolejny etap sporu zbiorowego, w którym uczestniczył mediator z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W imieniu Regionu w rozmowach uczestniczył Sekretarz Z.R. Wojciech […]