Pierwsza od wybuchu pandemii tak liczna manifestacja związkowa w stolicy. Według różnych źródeł na ulicach Warszawy protestowało od dziesięciu do dwudziestu tysięcy osób.

W zorganizowanym przez Sekretariat Energetyki NSZZ „S” proteście wzięli udział także związkowcy OPZZ i Forum ZZ. Połączył ich sprzeciw wobec arbitralnych decyzji podejmowanych przez Rząd RP w sprawach, które miały być rozstrzygane w ramach Rady Dialogu Społecznego a także bieżące kwestie dot. restrukturyzacji sektora energetycznego oraz aktualna sytuacja Kopalni Węgla Brunatnego Turów po niemożliwym do spełnienia wyroku TSUE.

Grożą nam wszystkim : utrata niezależności energetycznej i masowe zwolnienia pracowników, a w przyszłości duży wzrost cen energii. 

Na wezwanie pracowników energetyki także przedstawiciele Regionu W-M NSZZ”S” stawili się 9 czerwca br. w Warszawie.