Stowarzyszenie Represjonowanych „Pro-Partia”, Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej, Instytut Pamięci Narodowej w Olsztynie oraz region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność”

zapraszają mieszkańców Olsztyna i regionu na uroczystości 37 rocznicy męczeńskiej smierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W imieniu organizatorów” Prezes Stowarzyszenia „Pro-Partia” Władysław Kałudziński

Program:

  • godz. 18.00 – Msza św. w kościele N.S.P.J ul. Kopernika – oprawa Mszy – Perełki Wairy Schola z Parafii Św. Józefa Prowadzi Edyta Markowicz
  • po mszy przemarsz na Plac Solidarności
  • godz. 19.15 – Plac Solidarności -Pomnik Wolności Ojczyzny (przemówienie okolicznościowe, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy).