Pożegnaliśmy kolegę strażaka Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie, skarbnika organizacji NSZZ „Solidarność” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu