Dziś (8.12.2023) zakończyliśmy dwudniowe szkolenie ogólnozwiązkowe, które zdalnie poprowadził Jan Plata Przechlewski,trener Komisji Krajowej. Działacze związkowi poznali akty prawne,które determinują działanie związków zawodowych,a także nasze uprawnienia. Poruszono tematy regulaminów i porozumień-w tym układy zbiorowe pracy oraz strategie i taktyki negocjacyjne.