Po dzisiejszych obradach i ukonstytuowaniu się Zarządu Regionu skład Prezydium Zarządu Regionu wygląda następująco:

Józef Dziki-Przewodniczący,

Krzysztof Krzyżaniak- Zastępca Przewodniczącego Z.R./Skarbnik,

Wojciech Kowalski-Sekretarz Z.R.,

Jolanta Stecyk-Członek Z.R.,

Elżbieta Boś-Kamionka-Członek Z.R.,

Robert Tracewski-Członek Z.R.,

Sławomir Gałkowski-Członek Z.R.

Gratulujemy wybranym oraz życzymy owocnej pracy na rzecz członków NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu kadencji 2023-2028.
Przewodniczący Józef Dziki (w środku),Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Krzyżaniak(po lewej) oraz Sekretarz Wojciech Kowalski(po prawej stronie)