W trakcie Pielgrzymki planowane jest wprowadzenie relikwii bł. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki-patrona NSZZ „Solidarność”